KÖPVILLKOR eSURFLEKTIONER:

Avboknings- & återbetalningsregler:
Om vi ej erhållit betalning 24h före lektionsstart har vi rätt att avboka lektionen. Mottagna betalningar återbetalas till fullo  om avbokning skett minst 24h före lektion. Sker avbokning senast 12h före lektion (måste ske per e-post), återbetalas 50% av beloppet. Ingen återbetalning kommer att ske vid avbokning mindre än 12h före lektionsstart. Obs! Återbetalning görs så snart som möjligt, men kan dröja upp till 5 arbetsdagar. Avbokning görs av dig själv på vår bokningssida.

Inställd lektion:
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en lektion. Om detta skulle ske, kontaktar vi dig snarast möjligt, och återbetalar självklart hela beloppet eller bokar om dig till en ny tid. OBS! Återbetalning görs så snart som möjligt, men kan dröja upp till 5 arbetsdagar.

Åkregler & villkor:
Genom att följa våra instruktioner gällande åkteknik & säkerhet åker du väldigt säkert! Vi har även en försäkring som skyddar både dig som åker och utrustningen. Ev. skador som du åsamkar vår utrustning genom vårdslöshet, är du ersättningsskyldig för (självrisk).


Genom att betala för en lektion hos INNO Sports & Outdoors AB accepterar du våra villkor, både för dig själv men även för ev. andra personer som åker på denna bokning (det åligger även dig att informera ev. övriga personer om detta) Fullständiga köpvillkor skickas även per e-post i samband med bokningen och åk- och säkerhetsinstruktioner ges även muntligen av instruktören vid lektionstillfället.

Totalsumma:
    Till kassan